टर्किश शाय – एक सांस्कृतिक अनुभव


Turkish Tea- A cultural experience

इस्तंबूलमध्ये जागोजागी “चायबाचे” आहेत. चायबाचेचं शब्दशः भाषांतर म्हणाल तर जिथे चहा मिळतो अशा बागा. बागा हं, चहाची टपरी नव्हे. टर्किश चाय (उच्चार शाय) ही एक खास चीज आहे. चहाच्या भांड्यापासून, कप-बशांपासून ते चवीपर्यंत एक वेगळेपण आहे. ताजतवानं करणाऱ्या ह्या चहात दुधाला वाव नाही. चहाचं भांडं दुमजली. खालच्या मोठ्या चंबूत पाणी उकळायचं. त्याच्यावर ठेवलेल्या चंबूत चहाची पानं घालायची. थोडंसं पाणी घालायचं आणि हे दुमजली भांडं गॅसवर ठेवायचं. चहाचा अर्क उतरला की हे दुमजली चंबू आपल्या टेबलावर आणून ठेवतात.

कप-बशा म्हणजे सुद्धा काचेचा इवलासा चंबू अन् त्या खाली इवलीशी बशी. भातुकलीच्या भांड्यापेक्षा थोडी मोठी. वरच्या चंबूतील उकळलेला कोरा चहा प्रथम आपल्या कपात गाळून घ्यायचा. त्यात खालच्या चंबूतील उकळतं पाणी घालायचं, साखर घालायची आणि अगदी सावकाश ह्या गरम चहाचे घुटके घ्यायचे. कप रिकामा झाल्यावर परत परत त्याच पद्धतीने भरत राहायचा. टर्कीमध्ये चहा घेणं म्हणजे बशीत ओतून फुरफुर करत पिणं असा अरसिक अर्थ नसून रसिकपणे त्याचा आस्वाद घेणं हा होय. चायबाचेमधील हे चंबुचायपान म्हणजे एक सांस्कृतिक अनुभव आहे.

मनोरंजन विश्वातील Fresh Updates साठी CafeMarathi Facebook Page ला Like करा.

Comments 0

Leave a Reply

टर्किश शाय – एक सांस्कृतिक अनुभव

Download Now

Click below to download

Movie lovers, here is a good news for you! Now read bollywood movie reviews and hot bollywood news at CafeMarathi, the new sensation in the online world! You can read the latest marathi movies review also here. Know what is hot at marathi short film festival.

Read latest entertainment news in Marathi or the best marathi blogs. Get informed about what is the latest fashion in bollywood or get in touch with the trending bollywood news and gossip. Know everything about the upcoming marathi movies 2017. Follow us for marathi web series or funny videos in Marathi.

Are you following the latest hindi movie trailers? Don’t worry, So far we have been showing the upcoming marathi movies trailers. However, new movie trailers coming soon at CafeMarathi. Want to know about bollywood latest news in Marathi? Or searching for a steaming hot latest marathi song video? CafeMarathi is the one stop solution for all your entertainment needs.